بر

بر خلاف اینکه می‌گویند آزادی نیست همه گروه‌ها آزادی دارند

ما کشور پویایی داریم و به حمدالله آزادی هم در این کشور هست و بر خلاف اینکه می‌گویند آزادی نیست همه گروه‌ها آزادی دارند و به همین دلیل ما نباید بگذاریم اتفاقات اجتماعی به سمت امنیتی شدن برود؛ بلکه باید قدرت پیشگیری اجتماعی‌مان را افزایش دهیم. شعارسال: ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار