هم‌افزایی

هم‌افزایی بین ارتش و نیرو‌های مسلح نتیجه بخش بوده است

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح با اشاره به رشد پرواز‌های عملیاتی و تاکتیکی نیروی هوایی ارتش، گفت: هم افزایی بین ارتش و نیرو‌های مسلح بحمدالله نتیجه بخش بوده و پیامدهاى این تعامل و هماهنگى، تحکیم اقتدار دفاعى و قدرت بازدارندگى کشور را سبب شده است. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار