مبارزه

مبارزه با قاچاق مطالبه مقام معظم رهبری است

ایلنا: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، مبارزه با قاچاق را مطالبه رهبری و ناجا را پرچمدار مبارزه با این پدیده شوم عنوان کرد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار