دو

دو ادعای جنجالی درباره ایران

تایمز، مقیاس، کیفیت و طول این آموزش را “بی‌سابقه” توصیف کرد که بیانگر حصول یک “تغییر” در جنگ نیابتی میان ایران و آمریکا است. شعارسال:  رسانه‌های خارجی دو ادعای مناقشه‌برانگیز درباره ایران منتشر کردند. در حالی که این روز‌ها ایر ...
آزادسازی

آزادسازی خرمشهر در نگاه رسانه‌های بین‌المللی

خبرگزاری‌های مهم خارجی در روز آزادسازی خرمشهر خفقانی را که در رسانه‌های عراق حکم‌فرما بود، شکستند و حقانیت ما را پذیرفتند. شعارسال: درحالی‌که اخبار شادی‌آفرین پیروزی‌های رزمندگان در خرمشهر دنیا را در بهت و حیرت فرو برده بود، خبرگزاری‌های امپریالیستی ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار