کدام

کدام جنگنده صهونیستی در تله پدافندی گیر کرد؟+ تصاویر

اسرائیلی‌ها در چندین مرحله، اف ۱۶ از آمریکا دریافت کرده اند که سری اول آنها سفارش داده شده توسط ایران بود که بعد از انقلاب به دست صهیونیست‌ها افتاد. شعار سال: ساعات آغازین این هفته، رسانه ها و افکار عمومی جهان شاهد بروز تحولات مهمی درمرزهای سوریه با ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار