تصویری

تصویری از جدیدترین موشک ایران

سامانه موشکی کمین ۲ به عنوان جدیدترین سامانه موشکی کشورمان، صبح امروز در جریان رژه روز ارتش، در تهران رونمایی شد. شعارسال:سامانه موشکی کمین ۲ به عنوان جدیدترین سامانه موشکی کشورمان، صبح امروز در جریان رژه روز ارتش، در تهران رونمایی شد. این سامانه موش ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار