اجرای

اجرای رزمایش امداد و نجات توسط بالگردهای هوانیروز

تمرین امداد و نجات در حوادث غیرمترقبه توسط گردان زمینی امداد و نجات، با استفاده از بالگردهای پایگاه چهارم هوانیروز ارتش در این پایگاه اجرا شد. شعارسال: خلبانان، بالگردها و تیم مهندسی بالگردی، در این تمرین آمادگی خود را در جهت اجرای پرواز امدادی به نق ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار