پیشنهاد

پیشنهاد یک کارشناس آمریکایی برای کشاندن ایران پای میز مذاکرات موشکی

این گفته فیتزپاتریک را می توان بدین صورت تعبیر کرد که ایران بر سر موشک هایی که اکنون در اختیار دارد، مذاکره نخواهد کرد. در عوض ایران ممکن است در مورد موشک هایی برد بلند (بالای سه هزار کیلومتر) که اکنون قادر به ساخت آن ها نیست وارد مذاکره شود. لذا قبل ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار