گفت‌وگو

گفت‌وگو جانباز دفاع مقدسی که ۳۶ سال است خواب به چشم هایش نیامده است

شعار سال: او رزمنده‌ای است که رگ خوابش را در جبهه گم کرده و نصیبش حالا، ۳۶ سال بی‌خوابی است. رجب رشیدی نسب به نگاه من، یک قهرمان است؛ با همان هیبت قهرمان‌های واقعی، همان خط مشی و همان روحیه خستگی‌ناپذیر؛ حتی اگر خودش بگوید کاری نکرده و به زحمت دل به ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار