کره

کره شمالی همچنان سرگرم توسعه مراکز هسته‌ای نظامی خود است

تصاویر گرفته شده که توسط پایگاه نورس ۳۸ مرکز تخصصی امور کره شمالی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته نشان می‌دهند متخصصان کره شمالی همچنان کار توسعه راکتور هسته‌ای یونگ پیون را ادامه می‌دهند. شعارسال: با وجود ملاقات و توافق انجام گرفته بین رهبر کره شمالی ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار