تشدید

تشدید برخورد با مخدوش کنندگان پلاک موتور سیکلت

ناخوانا بودن و مخدوش بودن پلاک اقدامی مجرمانه است. شعارسال: سردار مهماندار از طرح تشدید برخورد با موتور سیکلت سواران متخلف خبر داد. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: از فردا طرح تشدید برخورد با موتورسیکلت هایی که پلاکشان به هر دلیل ناخوانا یا مخدوش است ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار