چرا

چرا آتش‌بس انسان‌دوستانه در غوطه شرقی رعایت نمی‌شود؟

شورای امنیت سازمان ملل آخر هفته گذشته قطعنامه ۲۴۰۱ را به اتفاق آراء تصویب کرد که براساس آن باید در غوطه شرقی یک آتش بس انسان دوستانه برقرار شود. شعار سال: به نقل از نزاويسيمايا طبق آن باید در سوریه آتش‌بس انساندوستانه ۳۰ روزه برقرار شود ولی گروه‌های ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار