آمادگی

آمادگی راهدارخانه‌ها همزمان با موج سفرهای تابستانی

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و تجهیز ماشین‌آلات سازمان راهداری از آمادگی راهدارخانه‌ها هم‌زمان با آغاز طرح راهداری تابستانی خبر داد. شعارسال: داریوش نصر مدیرکل دفتر مدیریت بحران و تجهیز ماشین‌آلات سازمان راهداری،به تشریح برنامه‌های سازمان هم‌زمان با آغاز ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار