سلام

سلام بر چریک‌های زیر پتو!

شعار سال: فضای سیاسی هم پر است از این آدم ها. کسانی که انگار وظیفه دارند “امید” را در وجود دیگران بکُشند. مثل گِلوم در کارتون گالیور که با قیافه ای خونسرد هیچ ایده ای نداشت و کمکی نمی کرد اما دم به دقیقه می گفت: می دونم ما موفق نمی شیم &# ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار