اگر

اگر در حوادث رانندگی مقصر شناسایی نشد، تکلیف چیست؟

در صورت عدم شناسایی مقصر در حادثه رانندگی مصدوم برای جبران خسارات وارده به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی‌ معرفی خواهد شد. شعار سال: حوادث رانندگی که عامل بسیاری از صدمات بدنی از آسیب‌های سطحی تا مرگ و میر هستند، به علل مختلفی می‌توانند واقع شوند. این عو ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار