آیا

آیا شرکت کنندگان اجلاس جی۷ هدف حمله تورنتو بودند؟

حمله شب گذشته تورنتو در فاصله حدود ۱۸ مایلی مکانی رخ داد که وزرای جی ۷ از جمله وزیر خارجه انگلیس در حال برگزاری نشست بودند. شعارسال:حمله شب گذشته تورنتو در فاصله حدود ۱۸ مایلی مکانی رخ داد که وزرای جی ۷ از جمله وزیر خارجه انگلیس در حال برگزاری نشست ب ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار