پنج

پنج تکنیک قدیمی جاسوسی که امروز هم کاربرد دارند

در دنیای جاسوسان، برخی روش‌های قدیمی جاسوسی حتی در دنیای امروز هم کارآمد هستند. شعار سال: پایگاه اینترنتی «کریستین ساینس مانیتور» در مطلبی به پنجتکنیک جاسوسی که در دهه‌های گذشته مورد استفاده جاسوسان بین‌المللی قرار می‌گرفتند و امروزه هم همچنان کارآمد ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار