سردار

سردار نوریان معاون اجتماعی ناجا شد

سردار نوریان با حکم فرمانده نیروی انتظامی به عنوان معاون اجتماعی جدید ناجا معرفی شد. شعار سال: سردار نوریان با حکم فرمانده نیروی انتظامی به عنوان معاون اجتماعی جدید ناجا معرفی شد. این در حالی است که با حکم فرمانده نیروی انتظامی سردار نوری نژاد به سمت ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار