امسال

امسال برای اولین بار تصادف منجر به فوت در تصادفات اتوبوس‌ها نداشیم

سردار حمیدی با اشاره به این که شمار اتوبوس ها در کشور از ۴ هزار دستگاه در سال ۸۶ به ۱۶ هزار دستگاه در سال ۹۶ رسیده است افزود: این در حالیست که با اقدامات کنترلی پلیس و بکارگیری تجهیزات الکترونیکی توانستیم شمار کشته های این وسایل نقلیه را از ۵۴۳ نفر د ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار