تاکید

تاکید پلیس بر تغییر رفتارهای پرخطر/ نیاز به آموزش داریم

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ می گوید: ما در یک دهه توانستیم میزان حوادث منجر به فوت را به نصف برسانیم، در صورت استمرار بر آموزش و فرهنگسازی شاهد کاهش چشمگیرتر حوادث خواهیم بود. شعارسال:رئیس پلیس راهور تهران بزرگ می گوید: ما در یک دهه توانستیم میزان حوا ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار