شمار

شمار افراد خارج شده از غوطه شرقی از ۱۰۰هزار نفر گذشت

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: بیش از ۱۰۳ هزار نفر از ساکنان منطقه غوطه شرقی این منطقه را ترک کردند. شعارسال:وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: بیش از ۱۰۳ هزار نفر از ساکنان منطقه غوطه شرقی این منطقه را ترک کردند. رئیس مرکز روسی آشتی طرف های متخاصم در سوریه وا ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار