صدور

صدور ۱۰۰ هزار گواهینامه مهارتی برای سربازان

ایلنا: رئیس قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح ضمن تشریح کارکردهای سامانه " سرباز ماهر " از صدور 100 هزار گواهینامه مهارتی برای سربازان خبر داد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار