بازداشت

بازداشت چند تن از کارکنان شهرداری کرج تائید شد/ نیروهای بازداشت شده در مناطق مستقرند

عباس زارع؛ رئیس شورای شهر کرج بازداشت 5 تن از نیروهای شهرداری کرج را تائید کرد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار