انسان‌های

انسان‌های صالح و متعهد باید وارد مجلس شوند

ایلنا: رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: باید انسان‌های صالح و متعهد به مجلس وارد شوند که به مسائل مردم حساس و از انعطاف‌پذیری برخوردار باشند. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار