تحولات

تحولات و اخبار دفاعی ایران در سال ۹۶

شعار سال: انتصابات و جابجایی‌ها در سالی که گذشت بخش امنیتی-دفاعی کشور شاهد اتفاقات، تغییرات، تحولات و اقدامات بسیار و متنوعی از سوی نهادهای نظامی کشور بود؛ شاید بتوان عمده این تحولات را تغییراتی که در رده فرماندهی نیروهای مختلف نظامی ایجاد شد، عنوان ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار