توسعه

توسعه صنایع دریایی سبب جلوگیری خروج ارز در این صنعت از کشور می‌شود

رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: بومی‌سازی نیاز صنایع دریایی کشور در داخل سبب جلوگیری خروج ارز و خودکفایی در کشور می‌شود. ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار