دلال

دلال بزرگ “مواد مخدر” در افغانستان

در حالی که سازمان «سیا» بارها به تجارت و تولید هروئین در افغانستان متهم شده است، اما رئیس این سازمان اخیرا با متهم کردن مخالفان مسلح دولت افغانستان به قاچاق و تولید مواد مخدر در این کشور برای انحراف اذهان عمومی تلاش می‌کند. شعارسال:  رد پای دخالت ساز ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار