انهدام

انهدام بیش از هزار و ۲۰۰ تانک و خودروی زرهی عربستان

وزارت دفاع یمن از انهدام بیش از هزار و ۲۰۰ تانک و خودروی زرهی عربستان سعودی از آغاز تجاوز به یمن طی ۳ سال گذشته خبر داد. شعارسال:وزارت دفاع یمن از انهدام بیش از هزار و ۲۰۰ تانک و خودروی زرهی عربستان سعودی از آغاز تجاوز به یمن طی ۳ سال گذشته خبر داد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار