گره

گره اس ۴۰۰ روسیه و اف ۳۵ آمریکا در ترکیه کورتر شد

جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا به کنگره در مورد توقف انتقال جنگنده های اف ۳۵ به ترکیه به نشانه مخالفت با برنامه این کشور برای خرید سیستم دفاع موشکی اس ۴۰۰ از روسیه، هشدار داد شعارسال:جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا به کنگره در مورد توقف انتقال جنگنده های اف ۳ ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار