رئیس

رئیس بازرسی جدید فرماندهی انتظامی پایتخت منصوب شد

سردار بیات به عنوان رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ منصوب شد. شعارسال: مراسم تودیع و معارفه رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد. بر پایه این گزارش در این مراسم که با حضور سردار رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ و جمعی از رؤسا و فرمانده ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار