«سردار

«سردار مازندرانی » رئیس اداره مشترک عملیات کل سپاه شد

سردار اکبرنژاد از یادگاران و جانبازان ۸ سال دفاع مقدس و از فرماندهان لشکر ۲۵ کربلا می باشند که از سوابق قبلی ایشان می توان به فرماندهی لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا، مدیرکلی دولت و لوایح وزارت دفاع و مستشاری در دفاع از حرم اشاره نمود….. شعارسال:سردار ا ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار