خط‌ونشان

خط‌ونشان پليس امنيت براي اراذل‌واوباشي که در اينستاگرام جولان مي‌دهند

رئيس پليس امنيت عمومي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ بعد از ماجراي قتل وحيد مرادي (گنده‌لات معروف شهرري) در زندان رجايي‌شهر و کري‌خواني لات‌هاي مجازي به بهانه احقاق حق اين زنداني، رک و بي‌پرده با آنها صحبت کرد. شعار سال: سردار عليرضا لطفي در گفت‌وگويي ع ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار