ادعاهای

ادعاهای انگلیس علیه روسیه «احمقانه» است

سخنگوی کرملین با اشاره به قضیه مسموم شدن جاسوس دوجانبه روس تصریح کرد که بریتانیا نمی‌خواهد اعتراف کند که روسیه تسلیحات شیمیایی ندارد شعارسال: دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین با توجه به اقدامات ضدروسی اخیر بریتانیا تصریح کرد که انگلیس تمایلی به پذیرش این ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار