سفیر:

سفیر: این افراد از طرفداران فرقه شیرازی هستند/ سخنگوی وزارت خارجه: سفارت اشغال نشده بود / تماس عراقچی با سفیر انگلیس

این افراد که تصاویر آیت الله سید صادق شیرازی و سید حسین شیرازی را در دست دارند، وابسته به گروهی با عنوان هیات «خدام المهدی» هستند که در حومه لندن فعالیت دارند. شعارسال: دقایقی پیش سفارت ایران در لندن مورد حمله تعدادی از افراد ناشناس قرار گرفت.  خبرگز ...
هشدارهای

هشدارهای ضدجاسوسی وزارت اطلاعات به نخبگان ، متخصصین و عناصر دانشگاهی کشور

سرویس های اطلاعاتی بر این باورند که نیروی انسانی مطمئن ترین و کارآمدترین سرمایه برای دستیابی به اطلاعات پنهان است لذا به حیله های گوناگون سعی در نزدیک شدن به نخبگان ، متخصصین و عناصر علمی و دانشگاهی کشور را داشته و نسبت به جذب و جاسوس کردن آنها اقدام ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار