آمادگی

آمادگی رویارویی با حمله آمریکا را داریم

سوریه تاکید کرد که برای رویارویی با هرگونه حمله خارجی از جمله حمله از سوی آمریکا، آمادگی کامل دارد و می‌تواند از خود و شهروندانش دفاع کند. شعارسال:سوریه تاکید کرد که برای رویارویی با هرگونه حمله خارجی از جمله حمله از سوی آمریکا، آمادگی کامل دارد و می ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار