رژیم

رژیم صهیونیستی تدابیر امنیتی در غزه را تشدید کرد

رژیم صهیونیستی همزمان با «راهپیمایی بازگشت بزرگ» از سوی فلسطینیان به مناسبت سالگرد «روز زمین»، تدابیر امنیتی در مرز با غزه را تشدید کرد. شعارسال:رژیم صهیونیستی همزمان با «راهپیمایی بازگشت بزرگ» از سوی فلسطینیان به مناسبت سالگرد «روز زمین»، تدابیر امن ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار