ایستگاه

ایستگاه بعد، قورخانه!

گزینش تهران به‌عنوان پایتخت کشور و سفرهای فرنگی پادشاهان قاجار انگیزه‌ای برای دگرگونی‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بویژه ساختار شهری شد. خانه‌های گِلی و خشتی قریه کوچک حاشیه شهر ری جای خود را به خانه‌هایی آجری با معماری و آراستگی‌های نو دادند. با گستر ...
سالگرد

سالگرد رنگ آمیزی و تخریب بنای اولین مرکز تسلیحاتی ایران

گزینش تهران به‌عنوان پایتخت کشور و سفرهای فرنگی پادشاهان قاجار انگیزه‌ای برای دگرگونی‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بویژه ساختار شهری شد. خانه‌های گِلی و خشتی قریه کوچک حاشیه شهر ری جای خود را به خانه‌هایی آجری با معماری و آراستگی‌های نو دادند. با گستر ...
نهاد

نهاد بالادستی امنیتی در پوشش بازرسی

حکومت پهلوی از یک منظر دوره برتری و سیادت نظامیان و شکل‌گیری نهادها و ارگان‌های امنیتی و اطلاعاتی بود. سازمان بازرسی شاهنشاهی یکی از این مکانیسم‌ها به شمار می‌رفت که در اواخر دهه ۱۳۳۰هجری شمسی در نتیجه وضعیت بحرانی و تحولات بعد از کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲ ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار