نمی‌دانم

نمی‌دانم به چند کودک تجاوز کرده‌ام!

یک صلح‌بان سابق سازمان ملل در کنگو به تجاوز جنسی به چندین کودک و زن آفریقایی در دوران خدمتش در سال ۲۰۰۴ اعتراف کرد. شعارسال: یکی از کارکنان سابق سازمان ملل در شرق کنگو اقرار کرد که در دوران خدمتش به کودکان و زنان زیادی تجاوز کرده است! «دیدیر بورگوئت» ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار