نیروهای

نیروهای مسلح مسئولیت مهمی در قبال دشمنان دارند/پیشرفت صنایع دفاعی کشور با وجود تحریم ها

وزیر دفاع با اشاره به تامین نیازهای بومی کشور در صنایع دفاع گفت:نیروهای مسلح مسئولیت مهمی در مقابله با دشمنان دارند. شعارسال: امیر سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در بیوت حضرات آیات جوادی آملی،مکارم شیرازی، علوی گرگانی، نو ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار