جزییات

جزییات حمله سایبری یکشنبه شب به سایت های خبری

شعارسال: در پی حمله سایبری یکشنبه به برخی وبسایت های خبری از جمله وبسایت روزنامه قانون، روزنامه آرمان و روزنامه ستاره صبح، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای با انتشار گزارشی جزییات این حمله سایبری و اهداف آن را تشریح کرد. این مرکز ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار