۴۸

۴۸ کشور مجهز به ارتش اخبارجعلی در شبکه‌های اجتماعی را بشناسید

محققان آکسفورد می‌گویند حکومت‌ها، سیاسیون و احزاب سیاسی ۴۸ کشور جهان، سال گذشته مشغول «کمپین‌های دستکاری‌شده» توسط «بات‌»های ناشراخبار جعلی بوده‌اند. شعارسال: اپیدمی جهانی اخبار جعلی با روش انتشار دیتای دروغین از طریق شبکه‌های اجتماعی معضلی جهانی در ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار