جنگ

جنگ پنهان ارتش‌های آمریکا و چین برای ساخت «ریل گان»/ بزرگترین قدرتهای دریایی جهان شاخ به شاخ می‌شوند

کارشناسان غربی می گویند برخی فرماندهان ارتش آمریکا از جمله نیروی دریایی این کشور معتقدند در حال حاضر درگیری های مهمتری وجود داشته و پروژه ریل گان در حال حاضر جزو اولویت های این کشور محسوب نمی شود. شعارسال: شلیک یک توپ خصوصا در کالیبر های بالا مثل گون ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار