نیروهای

نیروهای مسلح ایران غافل گیر نمی شوند

رییس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز از اشراف اطلاعاتی خوبی برخوردار هستیم و همه حرکت ها در داخل و خارج از مرز رصد می شود و نیروهای مسلح ما به هیچ وجه غافل گیر نمی شوند. شعارسال: امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان در سخنرانی پیش از ...
شهروندان

شهروندان آمریکایی از افزایش تسلیحات هسته‌ای در کشورشان نگران هستند +آمار

بررسی ابعاد دیگر این نظر سنجی نشان می دهد که روسی ها و آمریکایی ها معتقد هستند که ایران یک محور مهم برای نزدیک دو کشور آمریکا و روسیه است چرا که ایران یکی از متحدان روسیه بوده و در چند سال گذشته ارتباطات میان ایران و روسیه افزایش یافته است. شعارسال: ...
رژیم

رژیم صهیونیستی از نظام اسلامی ایران می ترسد

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی از نظام اسلامی ایران بسیار می ترسد، گفت: رفتار نابخردانه نخست وزیر رژیم صهیونیستی نشان دهنده ظرفیت بسیار پایین سیاسی آنهاست. شعارسال: سردار احمد وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در حاشیه همایش ا ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار