تحلیل

تحلیل رسانه‌های غربی از نقش یک پیام رسان در آشوب‌های اخیر

شعار سال: طی روزهای گذشته تعدادی اغتشاش‌گر سعی در بر هم زدن نظم عمومی و خرابکاری داشتند که این افراد از سوی برخی کشورها و گروه‌های خارجی مورد حمایت قرار گرفتند. در این میان برخی شبکه های ایجاد شده در تلگرام نقش بسیار زیادی در سازماندهی این اغتشاشات و ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار