۱۰

۱۰ هزار کودک در درگیری های مسلحانه در جهان کشته شدند

سازمان ملل متحد اعلام کرد: در سال ۲۰۱۷ میلادی بیش از ۱۰ هزار کودک در جهان به دنبال جنگ و درگیری های مسلحانه کشته یا نقص عضو شدند شعارسال:سازمان ملل متحد اعلام کرد: در سال ۲۰۱۷ میلادی بیش از ۱۰ هزار کودک در جهان به دنبال جنگ و درگیری های مسلحانه کشته ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار