تمهیدات

تمهیدات امارات برای تجزیه جنوب یمن

امارات در مقطع کنونی تنها راه دستیابی به منافع خود در رقابت با عربستان را در حمایت از جدایی طلبان جنوب یمن برای جدایی از شمال یمن دیده است. شعارسال: با توجه به تحولات اخیر یمن اینطور به نظر می‌رسد که امارات برای جا نماندن از رقابت با عربستان در یمن، ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار