اعتراف

اعتراف تامل‌برانگیز پنتاگون درباره سوریه

پنتاگون اعتراف کرد که از گزارشهای “سازمانهای غیر دولتی” (NGO) درباره وقوع حملات شیمیایی در سوریه استفاده کرده است و حتی نمی‌تواند تایید کند این حملات انجام گرفته است یا نه. شعارسال: بعد از انتشار گزارشی بر اساس اظهارات چندین نفر از مردم س ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار