حمله

حمله موشکی به سوریه اوج ناکامی آمریکا بود

یادمان نرود هدف اصلی همه این‌ها جنگ علیه ایران و تضعیف حکومت ایران است. شعارسال:یادمان نرود هدف اصلی همه این‌ها جنگ علیه ایران و تضعیف حکومت ایران است. کیهان در گزارشی به بررسی حمله موشکی اخیر به سوریه پرداخته است و آن را نشانه ضعف آمریکا و اسرائیل د ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار