تقلای

تقلای اتاق عملیات جاسوسی سیا علیه ایران

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا اتاق عملیات جدیدی برای گردآوری و تحلیل اطلاعات درباره ایران تشکیل داده و یکی از افراطی‎ترین افراد خود را در راس آن گماشته است. شعارسال:سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا اتاق عملیات جدیدی برای گردآوری و تحلیل اطلاعات درباره ایران ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار