انتشار

انتشار اطلاعاتی جدید درباره نحوه مسمومیت جاسوس سابق روس در انگلیس

کارآگاهان انگلیسی که در حال تحقیق درباره نحوه مسمومیت سرگئی اسکریپال و دخترش یولیا هستند، اطلاعات جدیدی را در این خصوص منتشر کردند. شعارسال: به نقل از گاردین، کارآگاهان انگلیسی که در حال تحقیق درباره مسمومیت سرگئی اسکریپال جاسوس دو جانبه روس و دخترش ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار